We SHOULD all be ALLOWED to FALL apart sometimes, so we can FIND OURSELVES ALL over AGAIN… 

Auteur: 

  • onbekend
EDDIS
22/04/22

Vrijdag FILOSOFIE

ONSZELF

Wij zijn ZELF de mogelijkheidsvoorwaarde voor alles wat het leven ons te bieden kan hebben, daarin ligt onze VRIJHEID. Wij zijn vrij om te handelen, te bewegen, te denken  en te willen, los van de wereld die ons bepaalde kansen en beperkingen oplegt. Hoezeer we ook betrokken zijn bij die wereld hoe verwikkeld in zaken en gevat in relaties we ook zijn, het is altijd een optie om terug te keren naar het begin en het eind van alles: ONSZELF. Van daaruit is alles mogelijk, beginnend bij ons vermogen om ‘JA’ te zeggen tegen het leven. Bedenk dat in alle omstandigheden jijzelf de mogelijkheid van vrijheid in je draagt, en je zult begrijpen dat jouw ‘vrij-zijn’ nooit door iets externs geheel van je afgenomen kan worden… (Louise van Benschop)

Vrij ben ik, wanneer ik bij mezelf ben…  (G.W.F. Hegel)

Aantal keer bekeken

141