Vrouw zijn is ontzettend moeilijk, want het bestaat voornamelijk uit het omgaan met mannen…

Auteur: 

  • Joseph Conrad
EDDIS
14/12/07

Fiscus controleert minder, maar betrapt meer

De fiscus heeft in 2006 een pak minder controles uitgevoerd, maar die brachten toch meer op dan in 2005. De polyvalente controlecentra bij de administratie ondernemings- en inkomensfiscaliteit (AOIF) - de diensten bij Financiën die verantwoordelijk zijn voor de grondige controles - hebben in 2006 zo’n 40.262 controles uitgevoerd. Zo blijkt uit het jaarverslag van de Federale Overheidsdienst Financiën. Het gaat om een daling met bijna zes procent tegenover 2005.

Al die onderzoeken leverden in 2006 een bedrag van 746,3 miljoen euro aan belastingssupplementen op. Dat is 7,3 procent meer dan het jaar voordien en zelfs een stijging met 21,5 procent tegenover 2004.

De AOIF, teams waar zowel btw-ambtenaren als ambtenaren beslagen in de inkomstenbelasting deel van uitmaken, treedt pas op als een grondige controle van een bepaald dossier aangewezen is. De dienst onderzoekt zowel vennootschapsdossiers als dossiers van natuurlijke personen. Maar het gros van de inspanningen gaat naar het controleren van de fiscale zeden van de vennootschappen. (De Standaard

Aantal keer bekeken

8973