SYSTEMISCH denken is BEGRIJPEN dat feeën HEKSEN worden als hun BESTAAN wordt ontkend…

Auteur: 

  • Philippe Bailleur
EDDIS
08/05/20

Vrijdag PSYCHOLOGIE

Systemisch of Systeemgericht

Weet jij het verschil tussen ‘systemisch’ en ‘systeemgericht’ coachen?

Als je op zoek bent naar een coach, is het een goed idee om deze te vragen naar zijn methodische insteek. Je zult dan vaak termen terugkrijgen als ‘systeemgericht’ of ‘systemisch’. Maar wat is eigenlijk het verschil tussen die twee?

Met systeemgericht coachen wordt bedoeld dat de coach naar de coachee en de coachvraag kijkt in de context van een groter geheel. Wat vraagt de omgeving van de gecoachte waarin de gecoachte nu vastloopt?

‘Systemisch’ coachen is de vorm van coaching waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van (organisatie)opstellingen. Men verbeeldt dan het andere systeem rondom de coachvraag. Vervolgens gaat het erom in contact te komen met de emoties van het systeem.  In termen van systemische coaches: het raken van de energetische emotionele laag. Lees de spreuk nu nog eens..

Er is dus een groot verschil tussen systemisch en systeemgericht coachen, en beide stellen dan ook heel andere eisen aan de coach. Systeemgericht coachen doet meer een beroep op analytische vaardigheden en op de kwaliteit om vanuit meerdere gezichtspunten te kunnen kijken.

Systemisch coachen vraagt van de coach vooral de vaardigheid om een emotionele verbinding aan te gaan met het systeem en met de coachee, om van daaruit te interveniëren.

Het is natuurlijk prachtig als een coach (therapeut) beide vaardigheden in huis heeft. Dan weet de coach te schakelen tussen NABIJHEID en AFSTAND en kan hij of zij makkelijk wisselen van perspectief. Zo, nu kan je als coachee je coach ook eens lastige vragen stellen…

Noot: Ik heb het ware genoegen gehad om Philippe de schrijver van deze spreuk en auteur van het boek ‘Trauma in organisaties’, jaren geleden te mogen ontmoeten bij mijn allereerste ‘familieopstelling’. Als volkomen leek, maar met een open geest, ben ik er naartoe gegaan. Op een toevallige collega NLP-medestudent na, kende ik er niemand. En de meeste mensen waren er ook voor de eerste keer… Wat ik daar toen meegemaakt hebt, was gewoon WOWWW … je weet wel zo’n moment dat  je NOOIT meer vergeet… Ik heb Philippe daarna nog eens mogen meemaken in de hier in Genk georganiseerd opleiding bemiddeling van Mediv (Diane Evers)… Opnieuw voor vele cursisten een unieke beleving… en wat later in 2009 (het begin van de crisis) hebben we nog even iets geprobeerd met “scenarioplanning”. Ik weet niet of hij nog op mijn spreukenmail staat en dit zal lezen, maar toch nog eens mijn bijzondere dank voor deze mooie kennismaking met opstellingen.
Het boek van Philippe Bailleur is te vinden bij bol.com
https://www.bol.com/nl/f/trauma-in-organisaties/9200000057347494/?country=BE

Aantal keer bekeken

81