MENSEN zijn als BOEKEN: sommigen MISLEIDEN je door de OMSLAG en anderen VERRASSEN je door de INHOUD… 

Auteur: 

  • onbekend
EDDIS
23/04/21

Vrijdag FILOSOFIE

 

Vroeger…

Filosofie betekende vroeger het tegendeel van wat het vandaag de betekent.

Tot in de achttiende eeuw was filosofie wat we nu wetenschap noemen. En primair ging het daarbij om de natuurwetenschappen. In de laatste twee eeuwen is filosofie precies het omgekeerde gaan betekenen: systematisch nadenken over dingen waar je nooit uitkomt. De wetenschappen splitsen zich naar werkelijkheidsgebied van de filosofie af.
Filosofie kon niet langer aanspraak maken op waarheid. De kern werd juist gevormd door wat Plato laatdunkend ‘doxa’, mening, genoemd had.

Richard Rorty radicaliseert deze historische ontwikkeling. Filosofen mogen dan geen wetenschappers meer zijn, velen hebben nog steeds de pretentie dat ze de grondslagen van de wetenschappen en van het menselijk kennen systematisch in kaart kunnen brengen. Hij rekent af met de ambitie van de filosofie de werkelijkheid  te weerspiegelen. Rorty pleit voor een filosofiebeoefening die de conversatie die de grondslag van onze cultuur vormt voortzet. Hij noemt dat ‘stichtelijke’ filosofie – een wat merkwaardige term, maar het geeft precies aan dat hij voor de filosofie vooral een nuttige, sociale functie weggelegd ziet die ons moest  helpen de problemen van het bestaan het hoofd te bieden.

Bron: Filosfie - Jan Dirk Snel

Aantal keer bekeken

82