Het is NIET omdat we ons met VELEN VERGISSEN, dat we daardoor GELIJK zouden hebben… 

Auteur: 

  • Christian Dior
EDDIS
04/06/21

Vrijdag FILOSOFIE

De geest is zonder sekse

François  Poullain de la Barre (1647-1723) was de eerste mannelijke feminist. Hij werd opgeleid als priester, maar bekeerde zich tot het protestantisme. Na de herroeping van de Edict van Nantes in 1685 besloot hij zich in de veilige protestantse Geneefse Republiek te vestigen. Als filosoof was hij een volgeling van René Descartes, wiens wetenschappelijke methode hij gebruikte om de gelijkheid der seksen aan te tonen. In zijn boek De l’egalité des deux sexes paste hij de diens ‘waarheidsregel’ toe: ‘niets voor waar te houden dan wat op heldere en onderscheiden ideeën berust’. Hiermee toonde hij aan dat de ongelijke behandeling van vrouwen noch op natuurlijke, noch op rationele gronden is gebaseerd, maar uitsluitend op culturele vooroordelen.
Het intellect van de vrouw verschilt in wezen niet van het mannelijke, concludeerde Poullain de la Barre: ‘De geest heeft geen geslacht’ Ook zichzelf beschouwde hij niet zozeer als een man, maar – in de geest van Descartes – als een zuiver denkend subject, zonder sekse…  bron Filosofie – Vanno Jobse

Aantal keer bekeken

46