ELKE dag is een GOEDE DAG … 

Auteur: 

  • Zengezegde
EDDIS
19/11/20

Werelddag voor de Filosofie – 2020

In het jaar 2002 werd Wold Philosophy Day voor het eerst geïntroduceerd en sinds 2005 wordt Werelddag van de Filosofie jaarlijks op de derde donderdag van november gevierd (vandaag dus op 19.11.2020). De link tussen filosofie en UNESCO komt voort uit onderzoek naar de mogelijkheid van en noodzakelijke voorwaarden voor het bereiken van langdurige vrede en veiligheid in de wereld.

Verder viert World Philosophy Day het belang van filosofische reflectie (om te reflecteren op het reflecteren) en moedigt mensen over de hele wereld aan om hun filosofische erfgoed met elkaar te delen. Met ander woorden; UNESCO vindt dat zonder filosofie geen wereldvrede mogelijk is. UNESCO onderstreept de blijvende waarde van de filosofie voor de ontwikkeling van het menselijk denken, voor elke cultuur en voor elk individu.

Wat Zen filosofie voor vandaag ?  

 Op het eerste zicht lijkt het zeggezegde ‘Elke dag is een goede dag’ tamelijk naïef. Iedereen maakt toch van die dagen mee waarop alles niet loopt zoals je het graag wilt? De boodschap van deze uitspraak ligt echter subtieler: iedere dag biedt de mogelijkheid om je te verbinden met alles en iedereen. Of je in dit tot stand brengen een connectie slaagt of faalt, doet niet ter zake. In de Zenfilosofie gaat het er namelijk om het hier en nu te accepteren, inclusief alle narigheid. Degene die zonder vooroordelen de ander ontmoet, heeft de beste uitganspositie om met hem in gesprek te gaan. Voor zo iemand is ‘iedere dag een goede dag’… (bron: filosofie Simone Bassie & Michel Dijkstra

Aantal keer bekeken

26