DE REALITEIT blijft onkenbaar als de HORIZON die men wel kan WAARNEMEN, maar die zich altijd TERUGTREKT als men probeert erbij te KOMEN…

Auteur: 

  • Gerbert Bakx
EDDIS
16/10/19

Niemand kent de realiteit, noch de externe realiteit, noch de interne realiteit, het 'ik'.
De realiteit blijft onkenbaar als de horizon die men wel kan waarnemen, maar die zich altijd terugtrekt als men probeert erbij te komen. Iedereen heeft dus alleen maar een min of meer impliciet of expliciet model van de realiteit, een voorstelling, een virtuele realiteit, een maquette, een metafoor, een kaart, een visie, een theorie, een logica, een filosofie of soms een religie. Een hoed met een konijn. Binnen dat model, die logica, heeft iedereen altijd gelijk!
Niemand heeft een visie waarbinnen hij ongelijk heeft!

Een gesprek is dan ook alleen maar zinvol om elkaars model te leren kennen en te exploreren, niet om gelijk te krijgen of het ongelijk van de ander aan te tonen. Dat is geen gesprek, dat is een gevecht.

Het heeft dan ook geen zin te discussiëren met mensen die denken te weten. Mensen hebben recht op hun weten en als dat voor hen een bruikbaar model van de realiteit is en ze andere mensen daarmee niet lastig vallen, dan is daar verder ook niets op tegen. Gerbert Bakx op facebook …  https://www.facebook.com/search/top/?q=gerbert%20bakx&epa=SEARCH_BOX

Aantal keer bekeken

627