Achter elke INTIMIDERENDE boodschap vind je een MENS met ONVERVULDE BEHOEFTEN die een beroep op ons doet… 

Auteur: 

  • Marshall Rosenberg
EDDIS
20/07/20

Behoeften en verlangens helder krijgen..

Onze moderne maatschappij is zo druk, zo veeleisend, dat vele van ons, omwille van het feit dat ze hierdoor zo verwijderd zijn van zichtzelf, niet juist weten en beseffen wat hun onvervulde behoeften nu wel juist zijn. En juist omdat we zo verwijderd zijn van onszelf gaan we vaak gemakkelijk halve anderen als oorzaak en probleem zien en ervaren. Mochten wijzelf (als zender) veel beter in staat zijn te weten wat onze werkelijke behoefte zijn en in staat zijn dit (geweldloos) te kunnen uitleggen (communiceren) dan zou deze wereld én al onze relaties er ongelooflijk véél beter uitzien… Andersom, mochten de mensen waarmee we een relatie hebben (als ontvanger) véél beter kunnen horen, begrijpen, erkennen en voelen wat onze onvervulde (diep verborgen) behoeften en verlangens zijn, dan zou dit alles een dubbel positief effect hebben. En hoe mooi zou dit alles dan niet kunnen zijn/worden. Plots verstaan, begrijpen en voelen we elkaar veel beter.     

Dus een belangrijke stap betreft het helder krijgen van je eigen behoeften en verlangens. Dit helder krijgen doe je door je emoties en gedrag grondig te ontrafelen. Emoties, zoals irritatie, ergernis, frustratie, boosheid, wanhoop, machteloosheid, en dergelijke vertellen je iets over je eigen niet-onderkende en onvervulde behoeften. Deze emoties vormen dan een obstakel om fijne emoties zoals speelsheid, tederheid, empathie, compassie, respect, geborgenheid, vertrouwen, voldoening en blijheid te ervaren.  Juist de aanwezigheid van deze laatste emoties vormen een belangrijk onderdeel van een sprankelende relatie. Onvervulde (hechtings)behoeften vormen vaak de oorzaak van relatieproblematiek.  Om dit op te lossen, is het dus belangrijk om hierin inzicht te krijgen.

Ontrafel je behoeften

Men kan zoals de dame waar ik straks naar verwijs een sabbatjaar nemen en gedurende zes maanden alleen op rondreis gaan met een kleine rugzak. Om tijdens dat groot avontuur veel te leren en je perspectief op het leven voorgoed te veranderen…

Maar wat heeft ze er nu uit geleerd hé.  

Door zoveel me-time, zo schrijft deze dame, verdween allerlei ruis. Hierdoor kreeg ik beter toegang tot mijn behoeften. Tot datgene wat er voor mij toe doet. Geen cursus, opleiding, coach of mentor leerde me dit eerder.

Wat blijkt, schrijft deze dame, door dicht bij je eigen behoeften en verlangens te blijven:

  1. Ga je praten over wat je nodig hebt in plaats van zeggen wat er mis is met de ander
  2. Creëer én geef je juist ruimte, om verbinding met anderen aan te gaan, want je leeft meer vanuit je authentieke zelf
  3. Neemt je zelf-compassie en compassie voor anderen toe, want je ziet in dat nogal wat negatieve emoties een codetaal vormen voor onvervulde onderliggende behoeften
  4. Ervaar je meer ontspanning en rust, want je stressniveau neemt af
  5. Krijg je een veel intiemere relatie met je partner, want je verzacht of je stelt je sneller open.

Irma Buenk, zo heet deze therapeute, ontdekte dat de volgende 10 leefregels haar hielpen om uit de ruis weg te blijven. En het zijn deze leefregels die ik jullie en mijzelf niet wil onthouden, hé
 

Nieuwsgierig ?  lees Deel 1  en daarna Deel 2

Aantal keer bekeken

166