Een MAN zonder enige ERVARING met de WIJSBEGEERTE zal altijd ANDEREN AANSPRAKELIJK stellen voor zijn tegenslagen, een BEGINNEND filosoof ZICHZELF, een VOLLEERD WIJSGEER echter GEEN van BEIDEN

Auteur: 

  • Epictetus
EDDIS
31/05/24

Vrijdag FILOSOFIE

Vroeger

Vroeger,  heel vroeger was wijsbegeerte nog een academische opleiding (met een beperkt beroepsperspectief), maar een wezenlijk verlangen van elke vrije burger. Men wist toen namelijk dat ‘niet de dingen zelf de mensen van streek maken, maar hun denkbeelden erover’, zoals de stoïcijnse filosoof Epictetus (ca. 50-130) het formuleerde. Het was dus een zaak de juiste denkbeelden te hebben, opdat je niet meer van streek raakte. En ‘de juiste denkbeelden ontwikkelen’, dat is een hele aardige definitie van filosoferen. Zo’n juist denkbeeld is volgens Epictetus dat wij noch anderen noch onszelf aansprakelijk moeten stellen voor onze tegenslagen, alleen onze opvattingen, want die bepalen dat wij iets als TEGENSLAG zien

Bron: Filosofie – Timon Meyen  

Aantal keer bekeken

160