Je kunt NIET VERWACHTEN dat mensen WETEN wat JIJ van HEN VERWACHT

Auteur: 

 • Omdenken
EDDIS
26/04/24

Vrijdag PSYCHOLOGIE

Verwachtingen

Verwachtingen zijn ‘de onzichtbare draden’ die relaties vormen of breken. Of het nu over je bedrijfsfamilie, je familie, je werkrelaties, je vriendschappen, je liefdesrelaties, of, of..  gaat. Het maakt niet uit ze beïnvloeden hoe we communiceren, elkaar waarderen én conflicten oplossen.

Onuitgesproken of onrealistische verwachtingen kunnen leiden tot misverstanden en teleurstellingen of nog erger tot keiharde ruzie en (langdurige) conflicten. Het is daarom superbelangrijk om verwachtingen helder te communiceren en samen af te stemmen.

Door open te staan voor aanpassing en compromissen, groei je samen naar een dieper begrip en verbondenheid. Wanneer jullie verwachtingen synchroniseren met gedeelde waarden en wederzijds respect, bloeit de verbinding met.. de bedrijfsfamilie, de  familie, de vriendschap, de liefde op. Dit creëert een ondersteunende en bevredigende relatie die bijdraagt aan persoonlijke groei en geluk voor ieder van ons.

Verwachtingen spelen dus een centrale rol in ons dagelijks leven. Ze kunnen onze gedachten, emoties en gedrag sterk beïnvloeden. Omdat het zo boeiend is ... hier zijn enkele manieren waarop verwachtingen ons dagelijks leven beïnvloeden:

 1. Zelfbeeld en zelfvertrouwen:
  Verwachtingen die we van onszelf hebben, kunnen ons zelfbeeld en zelfvertrouwen vormgeven. Als we geloven dat we iets kunnen bereiken, zijn we gemotiveerder om ons best te doen. Aan de andere kant kunnen negatieve verwachtingen ons ontmoedigen en onze prestaties belemmeren.
 2. Interacties met anderen:
  Verwachtingen beïnvloeden hoe we anderen zien en hoe we met hen omgaan. Als we positieve verwachtingen hebben van iemand, zijn we geneigd die persoon vriendelijk en ondersteunend te benaderen. Negatieve verwachtingen kunnen leiden tot vooroordelen en conflicten.
 3. Emotionele reacties:
  Verwachtingen kunnen onze emoties sterk beïnvloeden. Als iets niet aan onze verwachtingen voldoet, kunnen we teleurgesteld, boos of verdrietig zijn. Omgekeerd kunnen positieve verwachtingen ons gelukkig en opgewonden maken.
 4. Besluitvorming:
  Verwachtingen spelen een rol bij onze besluitvorming. We baseren onze keuzes vaak op wat we verwachten dat er zal gebeuren. Dit kan variëren van kleine dagelijkse beslissingen tot belangrijke levenskeuzes.
 5. Cognitieve vertekening:
  Verwachtingen kunnen onze perceptie van de werkelijkheid vertekenen. We zien wat we verwachten te zien en negeren informatie die niet past bij onze verwachtingen. Dit kan leiden tot tunnelvisie en misvattingen.

Verwachtingen kunnen ook een diepgaande invloed hebben op het psychologische welzijn van mensen. Denk maar aan de prestatiedruk van de maatschappij of de  sociale verwachtingen… En wat  als we voortdurend worden beoordeeld op basis van onze prestaties, uiterlijk en gedrag. Dan leidt dit vaak tot gedragsproblemen, verslavingen en zelfs suïcidale gedachten als een manier om te ontsnappen aan de dagelijkse realiteit.

Kortom, verwachtingen zijn krachtige mentale constructies die ons dagelijks leven sterk beïnvloeden. Het is belangrijk om bewust te zijn van onze verwachtingen en ze kritisch te evalueren om een evenwichtiger en gezonder leven te leiden.

Voel jij dat je ondernemingsfamilie, je familie, je vriendenkring, je partner (of iemand anders die je dierbaar is) bepaalde verwachtingen van jou heeft waar je aan moet voldoen? Zo ja, welke zijn dat en hoe voelt dat?   Ik zou zeggen – als je dit voelt - ga het gesprek dan sowieso onmiddellijk met elkaar aan :-)    bron: deel van de tekst via Vertellis

Aantal keer bekeken

199