Een PSYCHOLOGISCH CONTRACT is veel STERKER dan een JURDISCH CONTRACT…

Auteur: 

  • Eddy
EDDIS
15/09/23

Vrijdag FILOSOFIE
 

Filosofische counseling

Om alle inzichten (waaronder psychologische inzichten) te integreren in een coherente, werkbare kijk op de wereld – een persoonlijke filosofie – heb je filosofie nodig…

Omdat er geen pil is die iemand helpt zichzelf te vinden, zijn doelen te bereiken of het goede te doen, schrijft Marinoff FILOSOFIE voor als oplossing voor alledaagse problemen. Bij wat hij ‘filosofische counseling’ noemt, hanteert hij de door hemzelf ontwikkelde PEACE-methode:

  • het identificeren van het Probleem;
  • nagaan welke Emotie het probleem oproept;
  • aan de hand van een Analyse bepalen welke mogelijkheden er zijn om het probleem op te lossen;
  • een stap terugzetten en de situatie overdenken (Contemplatie);
  • het bereiken van Evenwicht.

In stadium 5 begrijp je de essentie van je probleem en ben je klaar om de juiste daden te stellen. Marinoff noemt de temperamentvolle schrijver Mark Twain als een voorbeeld van iemand die deze methode min of meer vanzelf toepaste. Als hij ergens kwaad om was, schreef hij een sarcastische brief – om het probleem vast te stellen, zijn emoties te uiten en zijn mogelijkheden te analyseren. Vervolgens liet hij die  drie dagen op de schoorsteenmantel liggen (contemplatie), waarna hij zijn evenwicht had hervonden en in alle redelijkheid kon bepalen of hij wijs was om de brief ook daadwerkelijk te versturen..

Aantal keer bekeken

485