Naarmate we OUDER worden, REALISEREN we ons dat het MINDER BELANGRIJK wordt om MEER VRIENDEN te hebben en BELANGRIJKER om ECHTE VRIENDEN te hebben …

Auteur: 

  • Omdenken
EDDIS
03/11/23

Vrijdag PSYCHOLOGIE

Innerlijk conflict, elke levensfase kent een cruciale tegenstelling..

De psycholoog Erik Erikson (1902 – 1994) was psychoanalyticus en bouwde voort op Freuds ideeën. Net als Freud gaat hij ervan uit dat de mensen gedreven wordt door een INNERLIJK CONFLICT, maar Erikson benadrukt meer dat de uitkomst daarvan kan leiden tot een positieve en harmonieuze GROEI van de persoonlijkheid – mits iemand deze conflicten, hij noemt ze TEGENSTELLINGEN, heeft weten te overwinnen. Psychische problemen zin terug te voeren op een gebrek aan INTEGRATIE of OVERBRUGGING van de tegenstellingen in eerdere fases.

Erikson gaat uit van ACHT ONTWIKKELINGSFASES, waarbij elke fase wordt gekenmerkt door een tegenstelling.

  • In de babytijd bijvoorbeeld staat het conflict tussen ‘vertrouwen < > wantrouwen’ centraal.
  • In de kleutertijd tussen ‘autonomie < >  twijfel’
  • In de pubertijd tussen ‘identiteit < > rolverwarring’
  • Bij jong volwassen tussen ‘intimiteit < > isolatie’

Een volwassene ervaart ‘stagnatie’ wanneer hij zich niet kan zien als een schakel in een keten van generaties.

Eriksons vrouw voegde na zijn dood een laatste fase toe:

  • de oudere mens die terugblikt op zijn leven en daarbij ofwel een gevoel van ‘tevredenheid’ ervaart of ‘wanhoopt’ als dat niet is geluk…
    Bron: Psychologie

Aantal keer bekeken

414