Volledige KENNIS van IETS veronderstelt ook de KENNIS van zijn OORZAAK … 

Auteur: 

  • Spinoza
EDDIS
18/12/20

Vrijdag FILOSOFIE

Filosoferen is leren sterven…

Filosoferen is leren sterven, meende Plato, en veel wijsgeren hebben het hem nagezegd. Maar de Nederlandse Filosoof Spinoza (1632-1677) (*) dacht daar anders over. Volgens hem denkt de vrije mens – waarmee hij de mensen bedoelt die zich door rede laat leiden – meer na over het leven dan over de dood. Voor Plato betekend de dood een bevrijding uit ons lichaam, dat onze ziel gevangenhoudt in een schijnwereld: pas als onze ziel zich heeft losgemaakt uit de materie, zal zij zich kunnen verenigen met het goede. Zonder Plato te noemen stelt Spinoza daar in de ‘Ethica’ tegenover: ‘De vrije mens begeert het goede rechtstreeks. Hij begeert te handelen, te leven, zijn wezen te handhaven, met de bedoeling zijn eigen nut te dienen. Daarom denkt hij aan niets minder dan aan de dood, maar bestaat zijn wijsheid in bepeinzing van het leven’.  Bron: Vanno Jobse

(*) Onze video opleiding filosofie van maandag was een kennismaking van Baruch Spinoza (1632-1677), ook wel Benedictus de Spinoza genoemd. Spinoza was een veelzijdig denker en doener. Niet alleen was hij filosoof en wiskundige, ook dacht hij diepgaand na over politieke en economische vraagstukken. Hij was politiek denker en werkte hij als lenzenslijper. Hij geldt als een van de invloedrijkste filosofen en denkers uit de Nederlandse geschiedenis en is vooral bekend door zijn twee grote filosofische werken: Tractatus Theologico-Politicus (1670) – een van de oudste geschriften die voor een vrije meningsuiting pleitte – en zijn magnum opus Ethica (1677, postuum verschenen). Baruch de Spinoza was de zoon van een Portugees-joodse koopman en werd geboren op 24 november 1632 in Amsterdam.. Spinoza werd omwille van zijn filosofsich gedachtengoed  op 27 juli 1656 uit de joodse gemeenschap verbannen. Als reden voor de ban golden Spinoza’s ‘abominabele ketterijen’ en ‘monsterlijke daden’, maar precies inhoudelijk is niet bekend wat de reden voor de excommunicatie was. Wel waren de gevolgen ingrijpend: zo mochten bekenden uit de joodse gemeenschap en familie geen contact meer met Spinoza hebben. Buiten de vrije meningsuiting, zijn andere inzichten over God, het universum, was hij ook diegene die een onderscheid maakte tussen ‘de rede’ en ‘onze emotie’ en zowat de eerste was die het had over wat we nu kennen vanuit de “Cognitieve psychologie”  Namelijlk … Er gebeurd iets en dat wat gebeurd, is noch goed, noch slecht (+/-), hierop ontstaat dan een gedachte die +/- is, die ons dan een +/- emotie geeft én hierop en (+/-) gedrag tentoonstelt…  

Uit de les: …. Het hele gedachtengoed van Spinoza steunt… ook op het idee dat iemand die een goede verhouding heeft met zichzelf zich beter kan verhouden tot anderen… (Frederic Lenoir)

Meer weten? Een beetje Nieuwsgierig? Kijk dan even naar dit kort filmpje. Klik hier

Aantal keer bekeken

1866