SUCCES is een EVENWICHT tussen RISICO en VERTROUWEN… 

Auteur: 

  • onbekend
EDDIS
29/12/20

Twee groepen van mensen

Mensen kun je grofweg onderverdelen in twee groepen. Aan de ene kant heb je de mensen die zich het best voelen bij ZEKERHEDEN, die  het liefst vasthouden aan gewoontes en die optiemaal gelukkig worden bij het idee dat alles lekker zijn gangetjes gaat. Daar tegenover staan de mensen die opleven bij ELKE NIEUWE UITDAGING, die genieten van alle noviteiten, en die de wereld maar saai vinden als er NIETS gebeurt. Grappig fenomeen, en ook interessant. Het lijkt erop dat de eerste categorie mensen risico’s mijdt, terwijl de tweede categorie ze juist omarmt.
Als je terugkijkt in de tijd, kun je niet anders dan vaststellen dat verandering het gewonnen heeft van vasthouden aan het bestaande. Betekent dat dan dat iedereen maar beter gewoon risico’s kan accepteren? Of ligt het toch iets genuanceerder?  Het blijft helemaal niet zo te zijn dat de ‘adrenalineverslaafden’ meer risico’s nemen. Veeleer stellen ze in detail vast wat het RISICO IS en hoe ze het kunnen VERKLEINEN, ervan uitgaande dat ze daarmee het risico BEHEERSBAAR maken. Dit heeft natuurlijk ook met zelfvertrouwen te maken.
Als je vanuit jezelf niet erg bereid bent tot veranderen, probeer dan eens uit te vinden welke risico’s jij aan de verandering ziet. Kun je die risico’s in detail definiëren? Dan kun je ook risicobeperkende maatregelen verzinnen, en je afvragen of je daarmee de verandering wellicht toch aankunt…

Als verandering de norm is, maak je het jezelf onnodig moeilijk door vast te houden aan bestaande ideeën…  bron: coachingkalender 

Aantal keer bekeken

1897