Iedereen heeft precies zoveel IJDELHEID als het hem aan VERSTAND ontbreekt…

Auteur: 

  • Friedrich Nietzsche
EDDIS
07/12/18

Vrijdag FILOSOFIE

Geen verstandig woord over verstand?
Zoals Darwin vraagt hoe de natuurlijke soorten zijn ontstaan door de kijken naar de evolutie, zo gaat ook Nietzsche filosofische methode van de genealogie (*) ervan uit de je een verschijnsel pas kunt begrijpen wanneer je hebt laten zien hoe het is ontstaan uit wat eraan voorafging. De genealogie laat de dingen zien als uitkomst van een geleidelijke ontwikkeling, en toont daarmee ook meteen hoe de geschiedenis anders had kunnen verlopen.

Over het ONTSTAAN van het VERSTAND kan Nietzsche (1844-1900) kort zijn. Het menselijk verstand is GEEN DOEL in de natuur, en al helemaal geen wonderlijke schepping van een god. Het verstand zondert de mens niet af van de natuur, maar is zelf het resultaat van blinde natuurprocessen. Het verstand ontstond door STOM toeval, en over het ontstaan van het verstand is dan ook géén VERSTANDIG woord te zeggen…  (Bron: filosofie magazine)

(*) Genealogie kan verwijzen naar:

  • Genealogie (geschiedkunde), een discipline van de geschiedkunde die zich bezighoudt met voorouderonderzoek dan wel de afstamming van de familienaam
  • Genealogie (beperkte betekenis), een genealogisch overzicht van alle nakomelingen in alleen mannelijke lijn
  • Genealogie (Nietzsche), een term die de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche gebruikte voor het onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van begrippen

Aantal keer bekeken

2142