Een UUR ZITTEN bij een AARDIG MEISJE vliegt voorbij als EEN MINUUT, maar een MINUUT op een BRANDENDE KACHEL lijkt wel EEN UUR. Dat simpel uitgelegd is ‘RELATIVITEIT’

Auteur: 

  • Albert Einstein
EDDIS
05/04/24

Vrijdag FILOSOFIE
Tijd < > Eeuwigheid

TIJD: is de ontwikkeling, de opeenvolgende gebeurtenissen, waardoor mensen en dingen veranderen. Het is alles dat begint en eindigt, alles wat voorbijgaat. Het is het verleden, het heden en de toekomst…

EEUWIGHEID: is dat wat duurt of lijkt voort te duren zonder het ooit hoeft te stoppen, of het is dat wat niet verandert of nooit zal veranderen. Het is dat wat niet de ban van de tijd is, dat wat er buiten valt..

We worden geboren, we groeien en we sterven..
Ons leven ligt besloten in een eindige tijd. Toch lijkt de tijd stil te staan als we iets doen wat we erg leuk vinden. We voelen ons eeuwig. Maar eeuwig duurt heel lang. Zelfs nog langer dan de tijd van ons universum sinds de oerknal. Deze tijd zonder einde kunnen we ons moeilijk voorstellen. Een tijd waar tijd niet meer bestaat. Volgens sommige kunnen we dit idee alleen een vorm geven van een onveranderlijke god.

Toch hebben we tijd en eeuwigheid nodig om beweging te denken, of om de stabiliteit van alles om ons heen of van ons eigen bestaan te denken. We kunnen geen persoon zijn als er niet iets in ons is dat voortbestaat, wat niet verandert, iets dat permanent blijft bestaan  van onze geboorte tot onze dood. En tegelijkertijd kunnen we niet leven als we niet ieder ogenblik ouder worden. Waarschijnlijk zijn we eeuwig en sterfelijk tegelijkertijd..

Kan de tijd een eeuwigheid duren?  

Ja, de eeuwigheid is een concept dat ons menselijk begrip tart. Het is een periode die geen einde heeft en volgens sommige definities zelfs geen begin. In religie en filosofie wordt het beschouwd als een speciale werkelijkheid die zich aan de normale tijdsduur onttrekt. Het is een tijd die oneindig voortduurt en geen meetbare lengte of breedte heeft in dit universum.

Maar waarom lijkt de tijd soms ook voor ons, gewone stervelingen, eindeloos te duren? Hier zijn enkele verklaringen:

  1. Herinneringen en perceptie: Ons geheugen speelt een grote rol in hoe we tijd ervaren. We blikken terug op gebeurtenissen en bepalen hoe lang ze leken te duren. Hoe meer er gebeurt, hoe meer nieuwe herinneringen we aanmaken en hoe langer een periode lijkt te duren. Denk bijvoorbeeld aan het verschil tussen de heen- en terugweg van een reis. Op de heenweg maken we meer nieuwe herinneringen aan, terwijl de terugweg vaak minder indruk maakt en daardoor korter lijkt te duren.
  2. Neurale adaptatie: Naarmate we ouder worden, maken we minder nieuwe herinneringen aan. Onze hersenen reageren ook minder sterk op dingen die we al vaker hebben gezien. Dit proces, neurale adaptatie genoemd, zorgt ervoor dat we minder informatie opslaan en dus minder nieuwe herinneringen creëren. Rond onze veertigste verjaardag begint ons geheugen achteruit te gaan, waardoor de tijd sneller lijkt te tikken.
  3. Interne klok: Onze interne biologische klok vertraagt naarmate we ouder worden. Cellen delen zich langzamer, wondjes helen trager en onze hartslag en ademhaling vertragen. Kinderen ervaren daarentegen meer hartslagen en ademhalingen, waardoor ze het gevoel hebben dat er meer tijd verstrijkt en de tijd dus langzamer lijkt te gaan.
  4. Verhouding tot ons hele leven: Elke tijdseenheid omvat een steeds kleiner percentage van ons hele leven. Het verschil tussen bijvoorbeeld ons tiende en elfde levensjaar lijkt veel groter dan het verschil tussen ons twintigste en eenentwintigste levensjaar. Dit verklaart echter niet waarom de tijd steeds sneller lijkt te gaan naarmate we ouder worden.

Kortom, de eeuwigheid blijft een mysterie, maar onze perceptie van tijd wordt beïnvloed door onze herinneringen, biologische processen en de manier waarop we de wereld om ons heen ervaren.

Aantal keer bekeken

289