Zo aan het EINDE van het jaar denken we altijd even aan ELKAAR. Wensen we LIEFDE, GELUK en GEZONDHEID. En VRIENDSCHAP voor altijd… 

Auteur: 

  • www.nicolasinakaartenshop.nl
EDDIS
21/12/18

Vrijdag FILOSOFIE

Kennis maakt geen einde aan verwondering, maar bevordert ze.

 Iedereen die ergens een diepe interesse voor heeft zal het kunnen beamen: hoe meer we van een bepaald onderwerp te weten komen, hoe meer het ons begint te fascineren, hoe meer vragen het oproept en hoe raadselachtiger het ons toeschijnt. Hoe meer kennis we van iets hebben,  hoe meer we ons doorgaans realiseren dat we er in wezen nog helemaal niets van begrijpen. Een leek heeft over het algemeen ook veel minder vragen dan de ‘expert’ die geacht wordt ergens ‘alles’ van te weten. Volgens Plato en Aristoteles ligt de verwondering aan de oorsprong van de filosofie. Dit hoeft echter in geen geval te betekenen dat de filosofie begint in volstrekte onwetendheid. Integendeel. Veel eerder is het zo dat echte, filosofische verwondering pas kan opkomen vanuit een intieme bekendheid met een bepaald onderwerp. Momenten van verwondering doen zich paradoxalerwijze vaak voor op precies hetzelfde moment dat een inzicht doorbreekt. Een echt filosofisch inzicht opent dan ook altijd nieuwe, onvermoede vergezichten en bijgevolg zouden we kunnen stellen dat een toegenomen inzicht de verwondering eerder voedt dan dat ze haar opheft… bron: filosofie magazine – Pieter Lemmens

Aantal keer bekeken

8797