Licht aan het eind van de tunnel kan ook betekenen dat er een trein recht op je afkomt…

Auteur: 

  • onbekend
EDDIS
11/12/13
Ouderdomspensioen – het grote gat! De waarheid...

En zo werd er gezorgd voor de Oude van Dagen en het was er voor alle bevolkingslagen. En al was dat inkomen niet zo heel erg groot je hoefde niet meer te werken tot aan je dood. De rijkeren wilden het daar niet mee doen en spaarden verder voor een aanvullend pensioen. De fondsen kregen daardoor meer centen in kas en uitbetalen hoefde men veel later pas. Hee, dachten de fondsen, dit moet ook voor de gewone man zodat hij later wat ruimer rondkomen kan. We regelen dat met zijn kleine salaris. Hij zal er blij mee zijn als hij straks klaar is. En zo spaarden de fondsen die centen erbij. Vooruitzichten mooi en iedereen blij. De pensioenfondsen spaarden en bulkten van 't geld. Het beloofde heel wat, iedereen welgesteld. Doch de regering greep ONS geld zonder ONS iets te zeggen en de fondsen begonnen fanatiek te beleggen. En dit alles was helaas het begin. En de plus in de pot werd een droevige min. Directeuren en Commissarissen verzaakten hun plicht. Want op ONS geld hield men geen zicht. De pot raakte leeg, het overschot slinkt. Na alle onderzoeken denk ik wel dat het ERG STINKT. Niemand krijgt boete, niemand krijgt straf. Van HUN kapitaal gaat geen centje eraf. Een beloninkje hier een gouden handdrukje daar. Maar de pensioengerechtigde is zwaar de sigaar. Inleveren Baby-Boomers, jullie zijn met te veel. Dat ook zo velen betaald hebben is niet essentieel. En ook de pensioenleeftijd is veel te lag. Al die vijfenzestigplussers zijn een vervelende plaag. Dus pensioenen verlaagd, pensioenleeftijd verhoogd. Want alle opgespaarde potten zijn bijna opgedroogd. Wat er aan geld is verdwijnt naar Europa. Dus pak je spade en werken maar, opa!! Kom op partijen, heb geen harten van steen. Kijk voor de verandering eens om je heen!! De oudere werknemers en zelfstandigen mankeren wel wat. Hebben soms kwalen, door hun arbeid gehad. Daarbij, wie wil de oudere arbeider nog hebben? De man die zijn kracht met de jaren zag ebben! Moeten zij nu nog werkelijk solliciteren. Van de pluche zittende dames en heren? Vader Eyskens kijkt droef op ons neer, het was toch geen spel? Maar met het beleggen leek het dat wel. Zijn menslievende plan, het had zomaar gekund. Maar de werknemer en de zelfstandige op leeftijd is zijn plan niet gegund.

Aantal keer bekeken

9030