If there really was a "You" in control of your thoughts and feelings, would this "You" ever choose to have  an unhappy thought or emotion? …

Auteur: 

  • Leo Hartong
EDDIS
15/12/08

Waar licht is, is ook schaduw

Where there is light there are also shadows. What I mean is that your greatest gifts bring with them a dark side, of sorts. People who demand nothing less than excellence carry with them the shadows of being difficult. People who have the gift of getting things done with speed are also prone to being impatient. People who are exceedingly kind sometimes run into problems setting boundaries and caring for themselves. It's just a natural law of leadership: the best within us brings with it some challenges we simply need to manage.

So here's my gentle suggestion: rather than trying to eliminate your "weaknesses", understand that they are the mirror side of your genius. Embrace them and manage them. Because what we resist will persist but what we befriend we will transcend.

And where you see shadows, a ton of light must be nearby. And that's a very good thing for you. 

 

Waar licht is, is ook schaduw.
Wat ik bedoel is dat al het goede in de mens ook een schaduw zijde kent.
 

  • Mensen die “excellentie en perfectie” eisen, dragen met zich de schaduw van “moeilijk” zijn met zich mee.
  • Mensen die de gave hebben om dingen “snel en dynamisch” gedaan te krijgen zijn vaak ook héél erg  “ongeduldig”.
  • Mensen die “enorm vriendelijk” (goed) zijn komen soms héél erg in de problemen omdat ze moeilijkheden hebben met grenzen te stellen en voor hun eigen te zorgen.

Het is gewoon een natuurlijke wet van leiderschap: het beste van onszelf  brengt mee dat we uitdagingen moeten aangaan.. en hiermee moeten leren omgaan.

Dus hier is mijn goedbedoelde suggestie: beter dan je zwakheden proberen te veranderen is proberen te begrijpen (en aanvaarden) dat zij de spiegel zijn van je eigen “zijn”

Omarm, omhels, verwelkom en probeer er mee om te gaan. Want wat we vermijden zal juist aanhouden en blijven, maar wat hartelijk als een vriend wordt verwelkomt zal transcenderen.   

Dus  waar je de schaduw ziet is het licht (overvloedig) nabij. En dat mijn beste mensen is ongelooflijk goed voor ons allen… 

 

 

 

Aantal keer bekeken

6872