Het enneagramspel

Het enneagram is van oorsprong een spiritueel ontwikkelingsmodel. Het model beschijft negen persoonlijkheidstypen en hun onderlinge interacties. Hoewel het enneagram al eeuwenoud is, is het Enneagramspel het eerste spel dat op dit model gebaseerd is. Het primaire doel van het spel is het vergroten van zelfkennis: wat zijn mijn sterke en zwakke kanten, waarom doe ik wat ik doe? Een ander belangrijk doel is de mensen om je heen te leren begrijpen zoals zij zichzelf begrijpen. Waarom zijn zij anders en wat betekent dat bijvoorbeeld voor de samenwerking?
Het spel is zeer toegankelijk en op verschillende manieren te spelen. Het werkt met symboolkaarten en woordkaarten. In de uitgebreide achtergrondbrochure staat duidelijk beschreven op welke manieren het spel gespeeld kan worden.