Het is niet zozeer de HULP van onze vrienden die ons HELPT, als wel het VERTROUWEN dat hun HULP ons inboezemt…

Auteur: 

  • Epicurus
EDDIS
05/07/19

Vrijdag FILOSOFIE

Wanneer je je in een situatie bevindt waarin je even niet meer weet wat de beste handeling is, of je aan je eigen vermogen niet genoeg hebt om die handeling uit te voeren, dan kan de hulp die wij op dat moment van vrienden ontvangen ons vullen met opluchting en dankbaarheid. Het probleem wordt dankzij hen tot een oplossing gebracht. Epicurus leert ons verder te kijken dan de geboden hulp alleen: de vertrouwensband die wij aangaan met mensen op het moment dat we een vriendschap met hen onderhouden, is een wederkerige relatie, gebaseerd op wederzijds begrip en wederzijdse toewijding. Het is een spel van gelijkwaardig geven en nemen, waarbij er in een langere tijdspanne een balans ontwikkelt. De dankbaarheid die je voelt op het moment dat hulp geboden wordt door een vriend, is dankbaarheid voor het vertrouwen in jou wat daaruit spreekt, waardoor jij meer vertrouwen kan hebben in diegene, en de vriendschap almaar kan groeien…

Het mooiste van alles dat wijsheid ons biedt om het leven prachtig te maken, is zonder twijfel vriendschap

(Bron: Louise van Benschop – Even stilstaan)

Aantal keer bekeken

453